מודל סיירות - מעודכן 2020

יחידה 504

גיבוש חובלים

חובלים

מיון 504

גיבושון צוללות

ראיונת

עוקץ

רק במרץ

מאותר דובדבן

יהל"מ

צנחנים

ינואר / אוקטובר

יום סיירות

גיבוש מטכ"ל

שייטת 13

669

אגוז

מגלן

דובדבן

סיירת מטכ"ל

שלדג

669

עורב

גבעתי

גיבוש יחט"יות

גדודים

שקד / צבר / רותם

תחילת מסלול

פלס"ר

פלחה"ן

גדודים

101 / 202 / 890

גיוס לצנחנים

גיבוש יח"טיות

לפי שאלון העדפות

תחילת מסלול

פלס"ר

פלחה"ן

מגלן

דובדבן

מאותר דובדבן

עורב

גולני

גיבוש יח"טיות

גדודים

12 / 13 / 51

תחילת מסלול

פלס"ר

פלחה"ן

אגוז

עורב

גיוס לאחת מחטיבות חיל הרגלים

נח"ל

גיבוש יח"טיות

כפיר

גיבוש יח"טיות

גדודים

בזלת / שחם / גרניט

תחילת מסלול

פלס"ר

פלחה"ן

עורב

גדודים

נחשון / שמשון /

דוכיפת / נצח יהודה

תחילת מסלול

לוט"ר

סיירת חרוב