מודל סיירות - מעודכן 2020

יחידה 504

גיבוש חובלים

חובלים

מיון 504

גיבושון צוללות

ראיונת

עוקץ

רק במרץ

מאותר דובדבן

יהל"מ

צנחנים

ינואר / אוקטובר

יום סיירות

שייטת 13

אגוז

מגלן

דובדבן

גיבוש שייטת 13

גיבוש מטכ"ל

סיירת מטכ"ל

שלדג

669

נח"ל

גיבוש יח"טיות

תחילת מסלול

פלס"ר

פלחה"ן

עורב

גדודים

בזלת / שחם / גרניט

כפיר

גיבוש יח"טיות

גדודים

נחשון / שמשון /

דוכיפת / נצח יהודה

תחילת מסלול

לוט"ר

סיירת חרוב

גיוס לאחת מחטיבות חיל הרגלים

גולני

גדודים

12 / 13 / 51

גיבוש יח"טיות

תחילת מסלול

פלס"ר

פלחה"ן

עורב

אגוז

גדודים

101 / 202 / 890

גיוס לצנחנים

גיבוש יח"טיות

לפי שאלון העדפות

תחילת מסלול

פלס"ר

פלחה"ן

עורב

מגלן

דובדבן

גיבוש צנחנים

גבעתי

גיבוש יחט"יות

גדודים

שקד / צבר / רותם

תחילת מסלול

פלס"ר

פלחה"ן

עורב

 

משמר הגבול - דרכי ההגעה למסתערבים

מעבר יום סיירות / מיוני טיס

מעבר גיבוש המשך

( שייטת 13 / סיירת מטכ"ל / טיס)

משמר הגבול

גיבוש ימ

תחילת קורס

ימ

גדודי מג"ב

נפילה ממסלול ההכשרה

בקשת העברה לימ ללא גיבוש נוסף

ראיון

יחידות מובחרות בצה

יעודכנו בקרוב: טיס, מסלולי גיוס לבנות ועוד!

 

דף זה אינו מותאם לצפייה מהפלאפון