מודל סיירות - מעודכן 2021

מודל-יום-סיירות-ניסוי.png

יחידה 504

מיון 504

ינואר / אוקטובר

יום סיירות

גיוס לאחת מחטיבות חיל הרגלים

ראיונות

מאותר דובדבן

duvdevan.png
yahalom.png

יהל"מ

zanhanim.png

צנחנים

מודל גבעתי וגלוני

עורב

גבעתי

גיבוש יחט"יות

גדודים

שקד / צבר / רותם

תחילת מסלול

פלס"ר

פלחה"ן

גולני

גיבוש יח"טיות

גדודים

12 / 13 / 51

גולני, גדוד 12, גדוד 13, גדוד 51

תחילת מסלול

מודל גבעתי וגלוני
אגוז.png

אגוז

סיירת גולני, פלס"ר גולני

פלס"ר

חה"ן גולני

פלחה"ן

פלנ"ט גולני, עורב גולני

עורב

מודל גיבוש צנחנים

גדודים

101 / 202 / 890

גיוס לצנחנים

גיבוש יח"טיות

לפי שאלון העדפות

תחילת מסלול

דובדבן, מסתערבים

מאותר דובדבן

מגלן

מגלן

דובדבן, מסתערבים

דובדבן

פלס"ר צנחנים, סיירת צנחנים

פלס"ר

חה"ן צנחנים

פלחה"ן

פלנ"ט צנחנים, עורב צנחנים

עורב

zanhanim.png
כפיר.png

נח"ל

גיבוש יח"טיות

כפיר

גיבוש יח"טיות

גדודים

בזלת / שחם / גרניט

תחילת מסלול

גדודים

נחשון / שמשון /

דוכיפת / נצח יהודה

תחילת מסלול

מודל גבעתי וגלוני

פלס"ר

פלחה"ן

עורב

לוט"ר

haruv.png

סיירת חרוב