מודל סיירות - מעודכן 2020

יחידה 504

מיון 504

ינואר / אוקטובר

יום סיירות

גיוס לאחת מחטיבות חיל הרגלים

ראיונות

מאותר דובדבן

יהל"מ

צנחנים

עורב

גבעתי

גיבוש יחט"יות

גדודים

שקד / צבר / רותם

תחילת מסלול

פלס"ר

פלחה"ן

גולני

גיבוש יח"טיות

גדודים

12 / 13 / 51

תחילת מסלול

אגוז

פלס"ר

פלחה"ן

עורב

גדודים

101 / 202 / 890

גיוס לצנחנים

גיבוש יח"טיות

לפי שאלון העדפות

תחילת מסלול

מאותר דובדבן

מגלן

דובדבן

פלס"ר

פלחה"ן

עורב

נח"ל

גיבוש יח"טיות

כפיר

גיבוש יח"טיות

גדודים

בזלת / שחם / גרניט

תחילת מסלול

גדודים

נחשון / שמשון /

דוכיפת / נצח יהודה

תחילת מסלול

פלס"ר

פלחה"ן

עורב

לוט"ר

סיירת חרוב